İçanadolu ve Karadeniz Bölge Müdürlükleri İçin Bayilik Veriyoruz
  Yaprak mantarı ( istiridye mantari ) Fabrikamız 2000 m2 kapalı alanda istiridye mantar üretimi yapmaktadır. 1200 m2 kapalı alanda yaprak mantarı kompost üretimi yaparak sektörünün öncü kuruluşudur. İstiridye mantarı üretim tesislerimizde günlük 1,5-2 ton yaprak mantarı üretim kapasitesiyle de ülkemizin en büyük yaprak(kayın, istiridye) mantarı  üreticisi konumundadır.   Üretilen istiridye mantar miktarı üreticilerimizden gelen mantarlarla birlikte piyasaya yaklaşık 2,5  ton mantar gönderilmektedir. Yaprak mantarı Kompost üretiminde  ege bölgesi aylık 730 ton  Konya bölgesi 840 ton üretim kapasitesiyle üreticilerimize destek vermektedir. Şimdide İÇANADOLU VE KARDADENİZ bölge müdürlükleri kurmayı hedeflemektedir. . Bugün, kısa sürede yakaladığı başarılar sayesinde Türkiye’nin dört bir yanına bayilikler vermektedir.
HİERA MANTAR BAYİSİ OLMANIN AVANTAJLAR
Yatırımcı, kendi işinin patronu olmakta, sadece kendisi için çalışmaktadır. Bunun sağladığı maddi avantajın ötesinde, getirdiği motivasyon sistemin motorunu oluşturmaktadır. İş sahibi, yatırım yaptığından, işin her aşamasıyla mantar üretimi pazarlaması üreticilerden gelen mantarın dağıtılmasıyla ilgilenmekte, paranın kaynağı olan müşterilere daha yakından eğilmekte, her türlü verimsizliği gidermeğe çalışmakta, gerekirse uzun saatler çalışmaktadır.
HİERA”nin oturmuş sisteminin parçası olmak
Franchise alan, kendini ve çalışmalarını Hiera marka ve sistem ile bütünleştirmektedir. Bir takımın parçası olma duygusuyla işine sarılmaktadır. Bu şekilde kurum kültürünü benimsemektedir.
Denenmiş, kanıtlanmış bir işe yatırım
Franchise alan, yatırım yaptığı yaprak mantarı ve kompost üretiminin geleceği konusunda endişe taşımamaktadır. Önceden başka ve benzer pazarlarda denenmiş, başarılı olduğu, tüketiciler tarafından tutulduğu, fiyatının kabul gördüğü kanıtlanmış bir işe girişmektedir.
Yüksek standartlar
Hiera piyasanın üstünde ürün ve hizmet standartları getirmektedir. Bağımsız çalışan bir küçük işletme sahibinin ayırması mümkün olmayan parasal ve insan kaynakları ile sistem geliştirilmekte, standartlar belirlenmektedir.
Tanınmış marka
Satılan ürün veya hizmetin  Hiera markasıyla potansiyel müşteriler tarafından derhal fark edilmesi, hatırlanması, tercih edilmesi, marka sayesinde olmaktadır. Kendi adıyla iş yapan bir küçük işletmecinin yıllar içinde ancak yakın çevresinde sağlayabileceği etki, Hiera işletmelerinde tabela asıldığı gün sağlanmaktadır.

Bilmediği işe girebilme

Çoğu yatırımcı için bildiği işi yapma zorunluluğu ciddi bir engeldir. Girişimci, “en iyi iş bildiğin iştir” özdeyişine uygun olarak, karlı olmasa bile, babasının işini yürütmek, çıraklıktan beri öğrendiği işe girişmek, tesadüfen puanını tutturduğu fakültenin branşında çalışmak vb. zorunda kalmaktadır. Oysa Hiera franchise alındığında, hiç anlamadığı ama iyi olduğuna veya gelecekte olacağına inandığı bir sektöre geçebilmektedir.

Başlangıç eğitimi

Franchise alındığında, yatırımcı işi bilmese bile, hiera”nin yatırımcıya sağladığı başlangıç eğitimi ile işletmeyi yürütecek temel bilgileri edinecektir. İlerleyen zaman içinde kazanacağı deneyimle karlılığını artıracaktır.

Eleman temini

Hiera  gereken elemanlar için de eğitim vermekte olduğundan, eleman temini kolaylaşmaktadır.
Mali ve hukuki destek
Küçük işletmelerin genellikle takıldıkları ve zayıf kaldıkları iki konu, mali ve hukuki danışmanlıktır. Hiera zaten mevcut olan kadroları ile çoğunlukla birbirinin aynı sorunlarla gelen franchise alanlara mali ve hukuk uzmanları eliyle danışmanlık vermektedir.
Teknolojik gelişim
Hiera rakiplerine karşı sürekli üretim ve hizmet tekniğini geliştirme, maliyet düşürme, yatırım azaltma, verim yükseltme, kalite artırma, müşteri beklentilerini saptama, müşteri memnuniyetini sağlama çalışmaları içindedir. Tek bir küçük işletmenin vakit ve para ayırması mümkün olmayan bu tür çalışmalar, Hiera işletmelerinde sıradan çalışmalar olarak yapılmaktadır. Bu sayede, bağımsız  ve merdiven altı çalışan rakipleri aynı kalırken, Hiera işletmeleri sürekli yenilenmekte ve gelişmektedirler.
Yer seçimi
Yer seçimi, bir işletmenin en önemli kararıdır. Nerede açılırsa ne kadar ciro ve kar yapılabileceğini bilen uzmanlar tarafından yapılacak araştırma, yanlış yer seçimini önleyecektir. Bağımsız yatırımcılar genellikle bütçelerine uyan yeri seçerken, Hiera genellikle işlerine uyan yeri seçmektedir. İşin özellikleri ve gerekleri konusunda edindiğimizi deneyim, bu alanda siz yatırımcılara yardımcı olmaktadır.
Verimli ortak reklam
Hiera  franchise alanlardan topladığı reklam fonu ile merkezi reklam yapmaktadır. Ürün/marka franchise sistemlerinde franchise verenin reklamı kendi bütçesinden yaptığına da sık rastlanmaktadır. Her durumda küçük işletmelerin tek başlarına yapamayacağı miktarda ve verimlilikte reklam yapılmaktadır.
Denetlenme
Hiera sistemi koruma adına yaptığı sürekli denetimler, franchise alan üzerinde bir baskı ve yaptırım gibi görünse de, aslında önemli bir avantajdır. Franchise alanın fark edemediği verimsizlik, hırsızlık, yanlışlık ve benzeri zarara neden olan hatalar denetim sonucu ortaya çıkmakta ve giderilmektedir.
Kendini karşılaştırabilme
Franchise alan, işletme körlüğüne kapılarak, işletmesinin eksiklerini ve yanlışlarını görmeyebilir. Diğer franchise alanlarla kendini karşılaştırabileceği için, bu hataları fark etmesi ve doğru önlemleri alması kolaylaşacaktır. Örneğin üretim hataları yapılabilmekte kıyaslama yapılarak hatalar düzeltilmektedir. Oysa kendini karşılaştıramayan işletmeci sadece “işler kötü satışlar zayıf” demekle yetinecek ve ne yapması gerektiğini bilemeyecektir.
Yönetim teknikleri
Franchise alanlar genelde “esnaf” tanımına uyan küçük işletmecilerdir. İşletme teknikleri konusunda çok azının eğitime veya deneyimi vardır. Hiera sistem kapsamında getirdiği uygulamalarla, franchise alanların ileri yönetim tekniklerini uygulamaları sağlanmaktadır.
Raporlama
Küçük işletmelerde çoğunlukla hiç raporlama yapılmadığı, defterlerin bile dışarıda usulen tutulduğu bilinen bir gerçektir. Hiera işletmelerde  her türlü faaliyet, gelir ve giderleri raporlanmaktadır. Etkin yönetim için şart olan bilgi birikimi bu şekilde sağlanmaktadır.
Düşük yatırım
Hiera aynı yatırımı defalarca tekrarlamaktadır. Bu nedenle yapımda kullanılacak hammadde çalışacak usta, proje, ekipman vb. gibi masraflar için defalarca pazarlık yapılmış ve sürekli çalışma içine girilmiş olacaktır. Bu nedenle hem daha ucuz, hem de daha uzun vadeli satın alma yapılabilmektedir.
Gerçekçi zaman planı
Küçük işletmelerin bir diğer sorunu da,   Hiera ”nin uzmanlaşmış personeli tarafından desteklendiğinden, inşaat, tesisat, makine alımı, hammadde  vs. hızlı bir zaman planı içinde yapılır. İşletme için gerekecek izinler ve ruhsatların da prosedürü bilindiğinden, hızla ve sorunsuz olarak alınırlar. Bu nedenle Hieraişletmelesi kiralanmasından sonra çok kısa bir sürede faaliyete geçerler. Franchise alanın karlılığı açısından, kira, eleman gibi masraflar sürerken bir an önce para kazanmaya başlaması hayati önem taşımaktadır.
Gerçekçi yatırım planı
Küçük işletmelerin yatırım aşamasında yaşadıkları diğer bir sorun da, planladıkları yatırımın her zaman üstüne çıkmalarıdır. Çoğunlukla sınırlı miktarda sermaye ile başlanan yatırım, bazen tüm ihtiyatların tükenmesine, ilave borçlanmaya neden olabilmektedir. Franchise alanlar ise, Hiera tarafından öngörülen proje çerçevesinde nereye ne kullanacaklarını, kime kaça yaptıracaklarını, ne zaman bitirip ne zaman para kazanmaya başlayacaklarını bilirler. Yaptıkları yatırım ve işletme planları çoğunlukla tutar.
Hızlı karlılığa geçiş
Her yeni açılan küçük işletmede bir süre işler yavaş gider. Yaprak mantarı ve kompost müşterileri yeni işletmeyi fark etmeleri, denemeleri, tekrar gelmeleri, birbirlerine tavsiye etmeleri yani “ayaklarının alışması” genellikle bir veya iki sezon geçmesi ile mümkün olur. Hiera işletmelerinde ise müşteri tanıdığı markayı yakınında gördüğünde derhal girmekte, istenen cirolara çok kısa sürede ulaşılmaktadır.
İtibar
Franchise alan, kendi adına iş yapıyor olmakla birlikte, tanınan bir markayı temsil etmektedir. Bunun itibarını ve etkisini hemen her alanda hissedecektir. Bankası, tedarikçi firmaları, ev sahibi, çalışanları, müşterileri, devlet daireleri, vb. ona kendi markasıyla yapacağı bir işte olabileceğinden daha fazla ilgi ve özen göstereceklerdir.
Bölge koruma
Yatırımcıyı, belli bir coğrafi bölgede Hiera marka ve sistemi tek başına temsil etme güvencesini vermekteyiz. Bu, bir anlamda bölgesel bir tekeldir. En azından kendi markasıyla bir rakibin karşısına çıkmayacağını, çalıştığı takdirde kendisini doyuracak bir bölgesi olduğunu bilmektedir.
Anlaşma
Hiera ile yatırımcı arasında yapılan anlaşma uzun sürelidir. Franchise alan, bu süre boyunca haklarına sahip olacağını bilir, hayatını buna göre yönlendirebilir.
Düşük risk
Hiera işletmeleri, kendi markasıyla iş yapanlara oranla çok daha az batma riski olduğu Bu durum ülkemizde henüz kanıtlanmamış olmakla birlikte, başarılı franchise zincirlerinin verileri esas alındığında başarısızlık oranının oldukça düşük olduğu ortaya çıkmaktadır.
Yatırımcıların yeni pazarlar ve yeni sektörler arayışında olduklarının farkındayız. Bizde elimizden gelen tüm desteği onlara vereceğimizi belirtiyoruz. Sektör hızlı bir şekilde büyümekte ve yeni girişimcilerinde pazarda yerini alması amaçlanmaktayız.
İstiridye mantarı,istiridye mantari,yaprak mantar,kayın mantarı, bayilik, mantar üretme bayiliği, istiridye,  istiridye mantar bayiliği,istiridye mantarı yetiştirme bayiliği,kompost satışı,mantar kompostu satışı,istiridye mantarı kompostu,istiridye mantarı bayiliği
FacebookTwitterGoogle+PinterestTumblrRedditLinkedInWhatsAppShare

Bir düşünce üzerine “İstiridye Mantarı Bayiliği veriyoruz

  1. Geri İzleme: İstiridye mantarı nedir? Hangi Ortamlarda Yetişir